Servicii

Lucrări de cadastru și carte funciară:

 • prima înscriere în carte funciară
 • actualizare informațiilor cadastrale (modificare a suprafeţei imobilului, modificare a limitei/limitelor imobilului, înscrierea, radierea construcțiilor, actualizare a categoriei de folosinţă, actualizarea altor date)
 • identificarea imobilelor
 • alipire
 • dezlipire
 • întocmirea planurilor parcelare
 • întocmire releveu.

 

Lucrări de topografie:

 • întocmirea planurilor de situație
 • ridicări topografice (necesare certificatelor de urbanism și autorizației de construcție)
 • trasarea limitelor imobilelor
 • trasarea construcțiilor.